Lokalizuj

Szukaj kategorii

Popularne kategorie

Dodano: 2017-05-08 13:38:08

Konferencja z okazji obchodów Roku Świętego Brata Alberta

2017-05-1910:00 Żydowskie Muzeum Galicja / Galicia Jewish Museum, Kraków

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na konferencję "Trudne Piękno. Życie i działalność Adama Chmielowskiego - Św. Brata Alberta. Współczesna kontynuacja misji dobroczynności".

Cena biletu: Wstęp wolny!

Z okazji obchodów Roku Świętego Brata Alberta Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na konferencję "Trudne Piękno. Życie i działalność Adama Chmielowskiego - Św. Brata Alberta. Współczesna kontynuacja misji dobroczynności", która odbędzie się w Żydowskim Muzeum Galicja przy ul. Dajwór 18 w Krakowie 19 maja 2017 r., o godzinie 10.00. Wstęp wolny.

Konferencja dotyczyć będzie życia i działalności Adama Chmielowskiego - Św. Brata Alberta, ale przede wszystkim skupiać się będzie wokół tematyki dobroczynności, bezinteresownej pracy na rzecz innych.

Konferencja skierowana jest głównie do ludzi młodych i jej celem jest zachęcenie młodzieży do podejmowania wolontariatu i angażowania się na rzecz drugiego człowieka.

Program konferencji

I część:

Ks. biskup Grzegorz Ryś - słowo wstępne.
W słowie wstępnym przypomniana zostanie postać Adama Chmielowskiego – Św. Brata Alberta oraz związki Karola Wojtyły/Jana Pawła II z wielkim franciszkaninem.

Siostra Teresa ze Zgromadzenia sióstr Albertynek - Kontynuacja misji Św. Brata Alberta dziś.


II część :

Moderowany panel dyskusyjny

W dyskusji udział wezmą: Anna Dymna, Janina Ochojska, Sylwia Warnecka, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Jan Mela, Tomasz Schimscheiner

Panel dyskusyjny poprowadzi: Alicja Popiel

Panel dyskusyjny z przedstawicielami Stowarzyszeń i Fundacji działających na rzecz drugiego człowieka. W panelu zostaną podjęte wątki działalności Stowarzyszeń i Fundacji na co dzień, tzw. pracy "od kuchni". Paneliści opowiedzą o swoich doświadczeniach w pracy z potrzebującymi, motywacji do niesienia pomocy, radościach, problemach, wyzwaniach i nadziejach. Swoim autorytetem i przykładem będą starali się zachęcić młodych ludzi do podejmowania wolontariatu, opowiedzą o korzyściach z tego wynikających, także dla nich samych.

Informacja na stronie:www.idmjp2.pl/index.php/pl/1472-konferencja-trudne-piekno-zycie-i-dzialalnosc-adama-chmielowskiego-sw-brata-alberta-wspolczesna-kontynuacja-misji-dobroczynnosci

Miejsce wydarzenia

Logo: Żydowskie Muzeum Galicja / Galicia Jewish Museum

Mapa

większa mapka

blog comments powered by Disqus