Lokalizuj

Szukaj kategorii

Popularne kategorie

Dodano: 2017-02-20 15:17:19

„Gotuj z głową – smacznie i zdrowo!”

2017-02-20 — 2017-03-31 MDK DH, Kraków

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny i MDK „Dom Harcerza” w Krakowie przy ul. Reymonta 18 zapraszają chętnych w wieku 6 – 13 lat do wzięcia udziału w konkursie kulinarnym „Gotuj z głową – smacznie i zdrowo!”.

Cena biletu: brak informacji

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny
i Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie przy ul. Reymonta 18
zapraszają chętnych w wieku 6 – 13 lat do wzięcia udziału w konkursie kulinarnym
w ramach akcji Zdrowe żywienie – mądre myślenie pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa

„Gotuj z głową – smacznie i zdrowo!”

1. Cele konkursu:

• Propagowanie zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
• Zainteresowanie dzieci i młodzieży samodzielnym przygotowaniem prostych posiłków oraz wyzwolenie radości z gotowania
• Poznawanie nowych smaków poprzez próbowanie i łączenie różnych produktów.
• Zdobycie wiedzy na temat zasad układania produktów w lodowce
• Zdobycie wiedzy dotyczącej czytania etykiet na produktach spożywczych
• Kształtowanie i doskonalenie umiejętności pracy w grupach.

2. Regulamin konkursu:

- uczestnicy
• uczestnikami konkursu mogą być 3-osobowe grupy dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
• wiek uczestników od 6 do 13 lat z podziałem na kategorie wiekowe: 6-9 lat i 10-13 lat.

- przebieg konkursu
• I etap konkursu polega na samodzielnym, kreatywnym i kolorowym opracowaniu przepisu na dowolną potrawę. Do drugiego etapu konkursu Jury w składzie wyznaczonym przez organizatorów zakwalifikuje 10 zespołów.
• II etap konkursu polega na samodzielnym przygotowaniu potrawy z produktów określonych
i przygotowanych przez organizatorów.
Ten etap odbędzie się w MDK”DH” przy ul. Reymonta 18.
Jury dokona oceny potraw biorąc pod uwagę kreatywność ich wykonawców, samodzielność wykonania, umiejętność pracy w grupie, wygląd i smak prezentowanej potrawy.

- terminy
• Do 31 marca 2017 r. pracę (opracowany przepis) należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres :
Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” , ul. Reymonta 18, 30-059 Kraków
załączając wypełnioną Kartę zgłoszenia (kartę należy przypiąć lub przykleić do pracy)

• Do 15 kwietnia 2017 r. zespoły zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione o jego terminie i godzinie rozpoczęcia konkursu


3. Oddanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem, przez uczestników i ich opiekunów, zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatorów oraz na publiczne, w tym
w mediach, wykorzystywanie pracy i nazwiska autora.

Regulamin konkursu oraz kartę uczestnictwa w załączeniu oraz na stronie internetowej i FB:

www.mdk-dh.krakow.pl/konkursy/577-konkurs-gotuj-z-glowa-smacznie-i-zdrowo

www.facebook.com/MDK-Dom-Harcerza-Reymonta-18-1415808028635316/

Miejsce wydarzenia

Logo: MDK DH

MDK DH

Reymonta 18
30-059 Kraków

Mapa

większa mapka

blog comments powered by Disqus